Leitungserfahrung

  Tätigkeiten mit Leitungsfunktion
2011 - 2016 Leitung Sprachschule NSH Bildungszentrum Basel AG
2009 - 2011 Leitung Praktikumsmanagement NSH / HWS
2005 Leitung Jugendarbeit 20% ad interim, Gellertkirche Basel